Logowanie Dane osobowe Wybór kierunku Informacje dodatkowe Opłaty
Wydruki
Koniec
Logowanie
Rejestracja

Podaj podstawowe dane osobowe oraz hasło, które posłuży do zalogowania w systemie.


Imię*:
Nazwisko*:
PESEL*:
- nie posiadam polskiego numeru PESEL
Data urodzenia*:
Hasło*:
Powtórz hasło*:
Adres e-mail:  
Kod z obrazka*:
* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji na studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Zgodnie z art. 10 ust, 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1219 ze zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podany adres poczty elektronicznej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 r.) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na studia podyplomowe - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie wskazanych informacji skutkować będzie niemożliwością przeprowadzenia rekrutacji,
  5. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
Pełen zakres informacji dot. danych osobowych
Pola zaznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Godło państwowe oraz godło uczelni
System Rekrutacji Elektronicznej na Studia Podyplomowe
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
tel. 086 216 82 72, e-mail: rekrutacja@pwsip.edu.pl